สกลนครประกาศเขตโรคระบาด “ลัมปีสกิน” วัวติดเชื้อแล้ว 2.4 หมื่นตัว

0
498

สกลนคร ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ หลังวัวติดเชื้อลัมปีสกิน 2.4 หมื่นตัว มีตุ่มขึ้นตามตัว ยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค มีแนวโน้มกระจายไปยังพื้นที่อื่นเกรงกระทบเศรษฐกิจ สั่งห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ หรือซากออกนอกเขตฯ

จากกรณี จังหวัดสกลนคร ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาด เนื่องจากในขณะนี้ พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : L5D) ในโคและกระบือในพื้นที่ อีกทั้งพบโคและกระบือ ป่วยหรือตายด้วยโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในท้องที่ 18 อำเภอ ของ จ.สกลนคร โดยมีแนวโน้มที่จะระบาดไปยังท้องที่อื่นๆ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร จึงออกประกาศให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของ จ.สกลนคร เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : LSD) ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคและกระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

เรื่องนี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์โรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ จ.สกลนคร พบโคเนื้อและกระบือป่วยจำนวน 24,053 ตัว จากประชากรโคกระบือ ทั้งหมด 282,978 ตัว คิดเป็น 8.49 เปอร์เซ็นต์ มีโคนมป่วย 87 ตัว จากประชากรทั้งหมด 4,031 ตัว คิดเป็น 2.16เปอร์เซ็นต์ โดยพบการป่วยกระจายทุกอำเภอ ทุกตำบล มีอาการเป็นตุ่มตามผิวหนัง กระจายลุกลามอย่างรวดเร็ว หากแม่พันธุ์ท้องก็อาจจะทำให้แท้งได้ ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตามอาการ เพราะยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการ ให้แต่ละจังหวัดเร่งช่วยเหลือเกษตร โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่นำเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกร โดยทางจังหวัดระดมความคิดให้การช่วยเหลือเกษตรกร โรคนี้หากไม่รีบแก้ไขจะผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม กระทบต่อตลาดนัดโคกระบือเพราะต้องปิดตัวลง กระทบต่อผู้ขายและผู้บริโภค ดังนั้นต้องแก้ไขให้ได้ภายใน 30 วัน

อยากฝากถึงเกษตรกรในช่วงนี้การนำโคกระบือเข้าคอก ให้ก่อไฟไล่ยุง หรือจะนำมุ้งมากางเพื่อป้องกันแมลง หรือนำยามาทาภายนอก จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงได้

สินค้าลดราคา แจกคูปองส่วนลด ยิ่งช้อปยิ่งสนุก คลิก

รับทำเว็บไซต์